Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Ajantasainen tilannekuva ottaa löysät pois työmaan toiminnasta

ke 14. lokakuuta 2020 09.50.00

Infrarakentaminen alkaa muistuttaa yhä enemmän teollista tuotantoa. Destian työmailla töitten toteutumaa koskevat tiedot näkyvät tilannekuvana työmaatoimiston näytöillä.

Selkoluettavassa muodossa oleva tilannekuva mahdollistaa nopean reagoinnin esimerkiksi tuotannon poikkeamiin. Kuvan muodostuminen alkaa työmaalla, jossa kuljettaja ohjaa konettaan työsuunnitelmansa mukaisesti.

– Koneet on varustettu sensoreilla ja laitteilla, jotka keräävät tietoa sen toiminnasta ja työn etenemisestä – kulkeeko työ suunnittelijan mallin mukaisesti vai tuleeko siihen poikkeamia, Destian kehityspäällikkö Pekka Lammassaari sanoo.

Sensoreiden keräämä data päivittyy järjestelmiin tilannekuvaksi, samalla tapaa kuin paperitehtaan tai minkä tahansa tuotantolaitoksen valvomossa voidaan seurata, miten tuotanto etenee ja onko siinä poikkeamia.

Poikkeamat näkyviin

Työmaatoimistolla tilannekuva näkyy isolla monitorilla – myös poikkeamat ja tilat, joita ei haluta tapahtuvan.

Projektinjohto näkee, millä tielinjalla ja millä työpinnoilla poikkeamia on, kuinka suuria ne ovat ja paljonko työtä on tehty. Päätelmiä tarvittavista toimenpiteistä on helppo tehdä.

– Sen mukaan mistä dataa kerätään, siitä voidaan jalostaa erilaisia tilannekuvia paitsi työnjohdolle myös yksittäiselle työntekijälle, ja mahdollista on myös koko projektia koskevan tilannekuvan muodostaminen, Lammassaari kuvaa.

Digitaalinen hallinta vasta alkutekijöissään

Destiassa työmaakohtaisen datan esittäminen näytöillä alkoi vuoden 2019 kesällä, vaikka itse dataa olikin kerätty jo pitempään. Pekka Lammassaaren mukaan projektien digitaalinen tehdasmainen hallinta ottaa nyt ensimmäisiä askeleitaan.

– Tilannekuva on nyt koko työmaan hallussa eikä pelkästään tietyn yksittäisen henkilön omalla tietokoneella.

Hyödyt näkyvät. Ketteryys ja tehokkuus lisääntyvät vääjäämättä, kun tilannekuva on jatkuvasti esillä ja yllätyksiin pystytään reagoimaan nopeasti.

– Lean-ajattelun mukaisesti jatkuvasti esillä oleva tilannekuva ja sen hyödyntäminen vähentää tyhjäkäyntiä, Lammassaari sanoo.

Toimintamallit alkavat muuttua

Ajantasaisen tilannekuvan ohella data avaa näkyville kokonaisten prosessien toiminnan ja tuotannon etenemisen suuressa kuvassa.

– Havainnot johtavat helposti lean-ajattelun mukaiseen huomioon, että joissakin kohdin toimintaprosesseja voitaisiin muuttaa aikaisempaa tehokkaampaan suuntaan, Lammassaari pohtii.

Hän ennustaakin, että hankkeista kerättävän datan analysointi alkaa pikkuhiljaa muuttaa pitkään käytössä olleita päivittäisiä toimintamalleja.

– Näytöllä näkyvin tietojen pohjalta projektin johdon on osattava tehdä omia päätelmiään.

Nyt data ohjaa vain ihmisen toimintaa. Kun työmaille saadaan robotit, niin kerätty data pannaan ohjaamaan konetta, kuten missä tahansa teollisuuslaitoksessa.

– Robotiikka edellyttää tiedonsiirron reaaliaikaisuutta ja mielellään 5G-tiedonsiirtoverkkoja. 5G on jo tulossa, ja osittain robotiikan kehitys on myös kiinni laitevalmistajista.

– Oulun yliopistossa on jo pieni kaivinkone, joka kaivaa itsekseen koetyömaalla tietyn 3D-mallin mukaisesti, Pekka Lammassaari visioi.

Infratuotannossa omat tilannekuvansa

Pekka Lammassaari muistuttaa, että infrarakentamisen ohella kerätyn datan hyödyntäminen koskee paljolti myös tiestön kunnossapitoa.

– Dataa hyödyntämällä voimme hahmottaa esimerkiksi hiekoituksen ja suolauksen optimaaliset tavoitetasot, jolloin kunnossapitotoimet voidaan kohdentaa oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan.

Tilannekuvaa syntyy datasta nykyään infran tuotannon eri vaiheista.

Tulevaisuudessa voidaan päästä tilanteeseen, jossa infran tuotannon tilannekuvan muodostamisessa hyödynnetään suunnitteluvaiheen tilannekuvaa. Myöhemmin tämä parantaa kunnossapitoa koskevan tilannekuvan hyödyntämismahdollisuuksia, Lammassaari pohtii.

Destia sosiaalisessa mediassa