Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

5G-teknologiasta apua liikenneturvallisuuteen sekä teiden kunnossapitoon

ke 27. kesäkuuta 2018 09.19.00

5G-teknologiaan perustuvat uudet ratkaisut ja palvelut lisäävät tielläliikkujien turvallisuutta. Destia on kehittänyt yhteistyössä VTT:n sekä muiden yritysten kanssa ratkaisuja tiesääpalveluihin, teiden kunnossapitoon, automaattiajamiseen sekä ajoneuvojen väliseen 3D-näkymien välittämiseen.

– 5G-verkon siirtonopeus mahdollistaa suurten 3D-näkymien välittämisen ajoneuvojen välillä. Tämän seurauksena auton havaintojen etäisyyttä voidaan kasvattaa ja dataa saadaan alueilta, joihin auton oma anturointi ei kanna ja joita se ei näe, sanoo tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävän 5G-Safe -hankkeen vetäjä Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Uusilla ajoneuvoverkkoratkaisuilla ja niiden mahdollistamilla paikallisilla tiesää- ja tieturvallisuuspalveluilla tuetaan kuljettajien, teiden ylläpitäjien sekä automaattiautojen hallintajärjestelmiä. Tietojen keräys ja varoitusten lähettäminen käyttäjille tapahtuvat automaattisesti. 5G-teknologia luo uusia mahdollisuuksia myös teiden kunnossapitoon.

– Reaaliaikainen tiedonvälitys ja tietojen automaattinen analysointi mahdollistavat aiempaa nopeamman ja luotettavamman tiedon tiestön tilasta. Tiesäämallin tuottamia ennusteita voidaan hyödyntää liikenteen ajo-olosuhteita ja turvallisuutta koskevissa palveluissa, kertoo Destian kehittämispäällikkö Oiva Huuskonen.

Ensimmäisenä pilotointikohteena toimi VTT:n robottiauto Martti, jolla testattiin esteiden ja urien havaitsemista tiessä hyödyntämällä 5G-verkkoa. Tutkan data välitettiin verkon kautta algoritmille, jonka varoituksien mukaan Martille optimoitiin paras mahdollinen reitti.

5G-Safe -projektissa pilotoitavia uusia ratkaisuja viimeistellään parhaillaan jo saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta. Projekti päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä.

Destia sosiaalisessa mediassa