Vastuullinen kesäduuni

Teitä rakennetaan ympäristöstä huolehtien

05.07.2012 14:52:00

Kirjoittaja: viestintäpäällikkö Anna Availa
Kuvassa: Kantatie 51:n projektinjohtaja Jukka-Pekka Saikkonen kertoo, että kaarimaisen muotonsa ansiosta vihersilta sulautuu harmonisesti luontomaisemaan. Kuva kesältä 2011.

Kesä on kiivasta aikaa teitä rakennettaessa. Destia urakoi ympäri Suomen isommilla ja pienemmillä työmailla. Yhtenä ympäristöasioiden painopisteenä onkin huolehtia ympäristöstä ja rakentaa sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat ympäristön hyvinvointia.

Yksi konkreettinen esimerkki ympäristön huomioimisesta on Etelä-Suomessa Kantatie 51:lle syksyllä valmistuva vihersilta. Kaakkois-Suomeen E18-moottoritiestä taas tehdään Vihreä moottoritie. Ennen kuin tienkäyttäjät pääsevät näkemään ympäristöä huomioivia ratkaisuja, ympäristöasiat on mietitty moniportaisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun kautta mahdollisimman tehokkaasti.

Suunnittelu huomioi ympäristön joka vaiheessa

Ympäristöasioita suunnitellaan moninaisesti erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkiksi luontoselvitykset ohjaavat tien linjausten suunnittelua. Luontosillat on suunniteltu tarkkaan juuri niihin paikkoihin, joihin ne sitten rakennetaan. Linjausten jälkeen ympäristöasiat konkretisoituvat, kun suunnittelussa ratkaistaan tekniset kysymykset kuten väylän kaltevuudet ja kaarteet sekä massojen optimointi. Rakennussuunnittelussa vaikutetaan toteutustapojen ympäristöasioihin, kuten rakenneratkaisuihin, ja siten luonnonvarojen käyttöön.

Rakennusvaiheessa ympäristöasiat ovat pitkälti suunnitellun työn toteuttamista. Samalla varmistetaan lähiympäristön viihtyvyys aiheuttamalla mahdollisimman vähän haittaa, toimimalla ympäristön kannalta turvallisesti ja toteuttamalla kestäviä ratkaisuja.

Vihersilta varmistaa turvallisuuden

Kun ajat Espoon Kivenlahdesta Kirkkonummen suuntaan, ajat Finträskin kohdalla putkeen. Peurat ja hirvet kulkevat syksyllä kaarimaisen vihersillan yläpuolella ylittäen vilkkaan tien turvallisesti. Kahdesta putkimaisesta osasta koottava vihersilta on tuonut timpurien, raudoittajien ja betoninvalajien työhön lisähaasteita.

Ensimmäinen putki saatiin valmiiksi viime syksynä, ja toinen putki valmistuu tänä kesänä. Vihersillan luontomaisuutta korostetaan istutuksilla. Sillan yhteyteen tulee hiekalla täytetty alue, jonka avulla voidaan seurata riistaeläinten liikuntaa alueella. Valmis silta on 60 metriä pitkä ja 30 metriä leveä, ja se kohoaa seitsemän metrin korkeuteen.

Vihreä moottoritie edistää kestävää kehitystä

Rekkaralli Pietariin saa uuden väylän, kun Vihreä moottoritie valmistuu Kotkan ja Koskenkylän välille kolmen vuoden päästä. Destia rakentaa yhdessä YIT:n kanssa uutta moottoritietä 53 kilometriä ja muuttaa 17 kilometriä moottoriliikennetietä moottoritieksi. Vihreä moottoritie edistää kestävää kehitystä, kuten ekologisten ratkaisujen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa liikenteessä ja tienpidossa.

E18:lla on paljon ympäristön erityiskohteita, kuten asutusta, pohjavesialueita, säilytettäviä kohteita ja vesistösiltoja, joiden eläimistöstä ja kasvistosta tulee huolehtia. Työmaan melua ei pidetä aisoissa ainoastaan ihmisasukkaiden vuoksi, vaan työmaalla huolehditaan, että lintujen pesintä tai pikkulepakoiden lisääntyminen ei häiriydy.

Moottoritien rakentamisratkaisuja ohjaavat ekotehokkuus, uusien energiamuotojen käyttäminen sekä materiaalien uusiokäyttäminen. Esimerkkejä ympäristön huomioimisesta ovat kuljetusmatkojen minimointi, työkoneautomaation käyttö, älykäs tievalaistuksen ohjaus, puujätteiden toimittaminen energiakäyttöön, jätteiden lajittelu, telematiikka ja melumittaukset.

Luonnollisesti E18:kin saa omat vihersiltansa, niitä tulee kaikkiaan viisi.