Vastuullinen kesäduuni

Destia Vastuullinen kesäduuni 2020

Destia on mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa seitsemättä kertaa. Vastuullinen kesäduuni -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle että työnantajalle.

1. Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Destiassa kaikille kesätöitä ja harjoittelupaikkaa hakeneille viestitään rekrytointiprosessin etenemisestä. Hakijana saat automaattiviestin esimerkiksi siitä, kun rekrytoiva esimies alkaa käydä hakemuksia läpi. Mikäli kävisi niin, ettei valinta osu sinuun, saat mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaista palautetta hakemuksestasi. Hakijat voivat myös rekrytointiprosessin päätyttyä antaa Destialle anonyymia palautetta kokemuksestaan rekrytointiprosessista.

2. Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Tiedostamme tärkeän roolimme monen nuoren ensimmäisenä kokemuksena työelämästä. Destiassa tehtävänkuva luodaan yhteistyössä kesätyöntekijän kanssa ja pääset vaikuttamaan oman osaamisesi kehitykseen. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa myös siirtymät esimerkiksi rakentamisesta suunnitteluun tai toisin päin. Työtehtävien vaativuutta kasvatetaan kesätyöntekijän taitojen karttuessa.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Destiassa perehdytys on keskeisessä asemassa ja sitä tehdään niin työmaalla, verkkopohjaisessa oppimisympäristössä kuin kesän alussa järjestettävissä kesätyöntekijöiden perehdytystilaisuuksissa. Kaikki Destian työntekijät ovat tukenasi ja auttavat työhön perehdytyksessä ja työtapojen omaksumisessa. Lisäksi kullekin kesätyöntekijälle nimetään oma tukihenkilö, joka seuraa kehittymistä ja on tukena koko työjakson ajan.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Destian kaikki työntekijät ovat arvokkaita ja tasa-arvoisia, mukaan lukien kesätyöntekijät ja harjoittelijat. Työntekijät kohtelevat kaikkia tasapuolisesti, he ovat toistensa tukena koko ajan. Lisäksi esimies tukee kesätyöntekijää työssään. Kesätyöntekijöille kuuluvat kaikki samat työsuhde-edut kuin muillekin destialaisille. Olemme myös mukana Työ ei syrji -kampanjassa, ja meillä on nollatoleranssi syrjinnälle.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Destiassa kesätyöntekijän palkka on kirjattu kirjalliseen työsopimukseen ja noudattaa työehtosopimusten antamia linjoja. Kesätyöntekijöiden palkkaus perustuu opintojen valmiusasteeseen sekä aiempaan työkokemukseen ja palkka nousee mitä pidemmälle opinnot menevät.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaise häntä kertomaan mielipiteitään.

Destian työntekijöille tehdään aina kirjallinen työsopimus. Työsuhteen lopussa esimies ja kesätyöntekijä käyvät palautekeskustelun, jonka yhteydessä pohditaan myös mahdollista jatkoa työntekijänä. Lisäksi kesätyöntekijöiden mielipiteitä kerätään palautekyselyn avulla, joka auttaa Destiaa kehittämään kesätyön puitteita entistä paremmaksi. Kesätyöntekijä saa työtodistuksen automaattisesti työsuhteen päätyttyä.