Vastuullinen kesäduuni

Destia Vastuullinen kesäduuni 2018 -pääkumppani

Destia on mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa viidettä kertaa, ja vuonna 2018  jo toista kertaa pääkumppanin roolissa. Vastuullinen kesäduuni -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle että työnantajalle.

1. Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Destiassa tämä näkyy siten, että kaikille kesätöitä tai harjoittelupaikkaa hakeneille viestitään tehdyistä valinnoista mahdollisimman nopeasti. Paikan saaneiden kanssa sovitaan henkilökohtaisesti työnaloittamisesta ja muista yksityiskohdista.

2. Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Destiassa tehtävänkuva luodaan yhteistyössä kesätyöntekijän kanssa ja pääset vaikuttamaan oman osaamisesi kehitykseen. Työtehtävät myös muuttuvat kesätyöntekijän taitojen karttuessa.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Destiassa perehdytys on keskeisessä asemassa ja sitä tehdään niin työmaalla kuin yleisissä perehdytystilaisuuksissa. Kaikki Destian tositoimijat ovat tukenasi ja auttavat työhön perehdytyksessä ja työtapojen omaksumisessa. Lisäksi kullekin kesätyöntekijälle nimetään oma tukihenkilö, joka seuraa kehittymistä ja on tukena koko työjakson ajan.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Destian kaikki työntekijät ovat tositoimijoita, mukaan lukien kesätyöntekijät ja harjoittelijat. Tositoimijat kohtelevat kaikkia tasapuolisesti, he ovat toistensa tukena koko ajan. Lisäksi esimies tukee kesätyöntekijää työssään.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Destiassa kesätyöntekijän palkka on kirjattu kirjalliseen työsopimukseen ja noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaise häntä kertomaan mielipiteitään.

Destian työntekijöille tehdään aina kirjallinen työsopimus ja todistus. Työsuhteen lopussa esimies ja kesätyöntekijä käyvät palautekeskustelun, jonka yhteydessä pohditaan myös mahdollista jatkoa tositoimijana. Lisäksi kesätyöntekijöiden mielipiteitä kerätään nimettömänä palautekyselyn avulla, joka auttaa Destiaa kehittämään kesätyön puitteita entistä paremmaksi.