Yhteiskunta­vastuu – eettisyys ohjaa työtämme

Meitä ohjaavat vahvat arvot ja eettiset ohjeet. Meille on tärkeää, että jokainen destialainen toimii niiden mukaisesti. Myös kaikkien sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua sopimuskumppaneillemme tarkoitettuihin eettisiin ohjeisiin, jotka varmistavat, että kumppanimme noudattavat lakeja, turvaavat työntekijöilleen reilut ja tasa-arvoiset työehdot ja turvallisen työympäristön sekä toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jossa kuka tahansa, kuten työntekijämme tai sopimuskumppanimme, voi jättää ilmoituksen, mikäli epäilee tai havaitsee, että toimintamme ei ole ollut eettisten ohjeidemme mukaista.

Kouluttaminen ja selkeät toimintatavat varmistavat toiminnan asianmukaisuuden

Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia koulutus- ja perehdytysmahdollisuuksia, joilla tähtäämme henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen ja toiminnallemme asetettujen vaatimusten täyttymiseen.

Meillä on nollatoleranssi korruptiota, harmaata taloutta, kilpailulainsäädännön rikkomuksia ja muita väärinkäytöksiä kohtaan. Jokaisen destialaisen velvollisuutena on suorittaa vuosittainen compliance-perehdytys, jolla lisäämme ja ylläpidämme työntekijöidemme osaamista lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioidaan myös sopimuksissamme.

Vastuullinen toimitusketju

Asiakas on meille aina ykkönen. Pidämme lupauksemme ja toteutamme palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti.

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa. Täydennämme projekteissa omaa kalustoamme ja osaamistamme luotettavilla ja osaavilla aliurakoitsijoilla sekä laadukkailla materiaalitoimittajilla. Hankimme näitä palveluita paikallisesti ja siksi olemme myös merkittävä paikallinen työllistäjä. Tarjoamalla pitkäjänteistä ja johdonmukaisesti kehittyvää yhteistyötä olemme haluttu kumppani ja pystymme näin varmistamaan projektin ja koko toimitusketjun onnistumisen.

Hankimme vuosittain huomattavan määrän materiaaleja, tuotteita ja tarvikkeita sekä Suomesta että ulkomailta. Merkittäviä hankintoja ovat esimerkiksi erilaiset teräs- ja betonituotteet sekä liukkauden torjunnassa käytettävä tiesuola. Varmistamme aina, että materiaalit ovat asiakkaan vaatimusten mukaisia ja täyttävät lain ja asetusten edellyttämät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Noudatamme kaikissa hankinnoissa arvojamme ja eettisiä ohjeitamme. Lakien ja säädösten lisäksi edellytämme kumppaneiltamme kyvykkyyttä ja halua noudattaa toimintamallejamme sekä turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiamme.

Destia mukana ACI-vastuullisuushankkeessa

Olemme mukana Ahlström Collective Impact (ACI) -hankkeessa, jonka tavoitteena on kohdentaa strategisia investointeja valikoituihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen Suomen UNICEFia tukevaan yhteistyöhön yhdessä ACI:n kanssa. Vaikka toimintamme on keskittynyt Suomeen ja Pohjoismaihin, kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii globaalin näkökulman.