Sosiaalinen vastuu – turvallisuus ja hyvin­vointi keskiössä

Turvallisuus on keskeinen osa sosiaalista vastuutamme. Haluamme taata kaikille työntekijöillemme ja työmaillamme toimiville alihankkijoille turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ja huolehtia myös tielläliikkujien liikenneturvallisuudesta. Olemme merkittävä työllistäjä alallamme ja kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia sekä meitä sitovia työehto- ja muita sopimuksia.

Olemme tasa-arvoinen työnantaja ja infra-alan toimija. Kohtelemme kaikessa toiminnassamme tasapuolisesti eri ikäryhmiä, sukupuolia, uskontokuntia sekä kansalaisuuksia ja muita etnisiä ryhmiä.

Projektikohtaista turvallisuussuunnittelua

Liiketoimintamme on projektiluonteista, joten töitä tehdään muuttuvissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Yhteisten turvallisuusmenettelyjemme lisäksi huomioimme projektikohtaiset turvallisuusasiat aluksi koko projektin näkökulmasta ja tarkennamme niitä työvaiheittain projektin edetessä.

Koska monet projekteistamme toteutetaan liikenneympäristöissä, huolehdimme liikenneturvallisuudesta erityisen tarkasti. Suunnittelemme ja toteutamme työmaidemme ajoneuvoliikennettä, työntekijöitä sekä tarvittaessa rautatieliikennettä koskevat turvallisuutta lisäävät liikennejärjestelyt. Hoito- ja kunnossapitotöiden aikaisen liikenneturvallisuuden varmistamme esimerkiksi kaluston laadukkailla merkinnöillä sekä töiden oikealla ajoituksella.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on aina tapaturmaton työmaa. Jokainen destialainen vastaa työnsä turvallisesta toteuttamisesta ja huolehtii myös työkaverinsa turvallisuudesta, jotta työmaillamme on sekä turvallista että terveellistä työskennellä.

Puutumme turvallisuutta vaarantaviin epäkohtiin viipymättä. Pidämme työntekijöillemme ja aliurakoitsijoillemme säännöllisiä tietoiskuja työturvallisuudesta ja sen hallintakeinoista. Vaadimme aliurakoitsijoiltamme yhtä tiukkaa sitoutumista turvallisuuteen kuin itseltämme.

Turvallisuusjohtamisemme perustuu ISO 45001 -standardiin

Noudatamme toiminnassamme ISO 45001 -standardin mukaisia työterveyden- ja turvallisuusjohtamisen menettelyitä. Toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO 45001 -standardin mukaisen sertifikaatin lisäksi myös ISO 9001 laadunhallinnan sekä ISO 14001 ympäristöjohtamisen sertifikaatit. Sertifioitu toimintatapa on toimintamme perusta.

Yhdessä uudistuen ja kehittäen

Panostamme jatkuvaan oppimiseen sekä työntekijöidemme pätevyyksien kehittämiseen. Uskomme, että oppimismahdollisuuksien luominen ja pitkäjänteinen henkilöstömme osaamisen kehittäminen varmistaa parhaiten kilpailukykymme myös tulevaisuudessa.

Pakolliset pätevyydet työmaalle

Edellytämme jokaiselta työmaallamme työskentelevältä henkilöltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja tieturva 1 -pätevyyttä. Heidän tulee myös osallistua työmaaperehdytykseen, jossa käsitellään työmaakohtaiset turvallisuusasiat.

Alallamme tärkeitä pätevyyksiä

  • Työturvallisuuskortti
  • Tieturva 1 -pätevyys
  • Ratatyöturvallisuuspätevyydet
  • Kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyys
  • Osassa työtehtäviämme edellytetään myös eri tasoisia sähköalan pätevyyksiä

Seuraamme henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Teemme kiinteästi yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa, jotta pystymme ennaltaehkäisemään mahdollisia haasteita ja reagoimaan nopeasti mahdollisiin haasteisiin. Olemme mukana myös EK:n Työ ei syrji -kampanjassa.