Tiedote

Sähkötöitä tekevien työsuhteen edut Destiassa ennallaan

JHL on ilmoittanut aloittavansa lakon Destiassa 2.5.2022 energia-ICT-verkostoalan-työehtosopimuksen piiriin kuuluviin tehtäviin liittyen. Syynä lakkoon on luottamusmiesvalintaan liittyvä erimielisyys. Sähkötöitä tekevien palkkaus ja työsuhteen edut ovat Destiassa ennallaan, eikä lakko koske niitä.

Destia kuuluu INFRA ry:hyn, joka on osa Rakennusteollisuus RT ry:tä. Sen mukaisesti Destian toimihenkilöt kuuluvat Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin ja suurin osa työntekijöistä kuuluu infra-alan työehtosopimuksen piiriin.

Poikkeuksena sähköalan töissä noudatetaan Sähköliiton ja Destian välistä yrityskohtaista työehtosopimusta, jonka työehdot tulevat pääsääntöisesti Sähköalan TES Energia – ICT – Verkosto -työehtosopimuksesta. Vain sopimukseen kuuluvasta luottamusmiesvalinnasta on sovittu toisin.

Destia on tarjonnut JHL:lle paikallista sopimusta luottamusvaltuutetun rooliin liittyen, mutta JHL ei ole hyväksynyt ehdotusta. Destia on valmis neuvottelemaan tilanteesta JHL:n kanssa.

Destiassa yhteistoiminta on sujunut hyvin ja jatkossakin toimimme arvojemme mukaisesti rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen.

Linkki Sähköliiton tiedotteeseen 29.4.2022