Laddning av elfordon

TJÄNSTER FÖR LADDNING AV ELFORDON

Vi bygger framtidens infrastruktur som erbjuder sina användare miljövänligare lösningar till mobilitet. Laddning av elfordon är en viktig del av den elektriska trafikens infrastruktur och dess betydelse växer när mängden elfordon ökar. Destias ”sinne för infrastruktur” och omfattande kompetens möjliggör ett täckande utbud av tjänster, bland annat

  • Helhetstjänster för snabbladdning (planering, byggande, service och underhåll)
  • Omfattande genomförande av objekt för s.k. normalladdning i reparation och nybyggnad, såsom parkeringsplatser och/eller byggnader och husbolag
  • Främjande av samanvändning av snabbladdstationer genom projektutveckling, andra utvecklingsorganisationer som partner

Kontakta oss