Stadsutveckling

STADSUTVECKLING MED ETT STARKT SINNE FÖR INFRASTRUKTUR

Vi blir allt starkare stadsutvecklare. Vi strävar efter en större roll i byggandets värdekedja genom att tillsammans med våra partner satsa på stads- och projektutveckling. Vi kan vara involverade i projektutvecklingsprojekt helt på eget initiativ, med partner som vi delar riskerna med eller genom att tillhandahålla infrastruktur- och experttjänster.

HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER OCH INFRASTRUKTUR

Städerna utvecklas kraftigt när vi utvecklar infrastrukturen på ett hållbart sätt. En fungerande infrastruktur möjliggör människors mobilitet och boende, byggande av arbetsplatser och tjänster och samhällets och ekonomins utveckling.

För att lyckas i projektutvecklingen skapar vi ett omfattande nätverk av partner och kunder som innefattar fastighetsägare och investerare, byggföretag, användare av utrymmen, representanter för städer och andra betydande aktörer som kan vara aktiva inom till exempel handeln, logistiken eller industrin.

DESTIAS KOMPETENS I PLANERING, BYGGANDE OCH UNDERHÅLL

Vi har tillgång till omfattande expertkompetens inom diverse branscher med lång erfarenhet och vid behov kompletterar vi detta genom våra samarbetspartner inom etablerade specialbranscher. Som fördel i planeringen av fungerande, trivsamma och hållbara stadsmiljöer har vi även en stark kännedom om och kompetens i genomförande- och underhållsfaser.

Vare sig det gäller tjänster, lokaler eller boende genomförs en mer fungerande stadsmiljö ett projekt åt gången.