Spontning och stödväggar

Spontning i krävande förhållanden

Destia utför spontning med högfrekvent vibro. Våra sponthammare har varierande frekvens. Med denna utrustning kan vi utföra spontning i omedelbar närhet av befintliga grunder och konstruktioner, vilket minskar risken för skador. Med en effektiv maskinpark kan vi även utföra spontning i svåra markförhållanden oavsett spontstorlek och -längd.

Spontar som installeras och lyfts med högfrekvent vibro skadas mindre jämfört med andra tekniker. Spontarna kan därmed används fler gånger, samtidigt som behovet av service och underhåll minskar.

Utöver spontning installerar vi även

  • ankare
  • jordspikar

Vi gör

  • Spontväggar
  • Berlinerspont
  • RD-pålväggar
  • Grävda pålväggar

Vi utför tätning av underkantspont med jetinjektering (jet grouting).