Pålning

Bärande grundkonstruktion med pålning

Pålning är en grundläggningsmetod som används i fall där marken på byggområdet saknar tillräcklig bärighet för byggnation. Med pålar överförs belastningen från byggnader och andra konstruktioner genom mjuka jordlager ner till fast berggrund. Tekniken kan även utnyttjas vid reparation och förstärkning av befintliga grundkonstruktioner samt i fall där en befintlig konstruktion kommer att användas i ett nytt syfte med ökad belastning.

Ett brett utbud av pålningstekniker

Destia erbjuder flera pålningstekniker för krävande grundläggning – slagna pålar, borrade pålar, injekterade pålar samt grävda CFA-pålar och gjutna pålar med ett uppdragbart rör. Vi kan med vår mångsidiga maskinpark även utföra pålning innanför konstruktioner och i andra trånga utrymmen.

STÅL- OCH BETONGPÅLAR

Stålpålar för alla typer av grundläggning

Stålpålar är ett lämpligt alternativ vid grundläggning av alla typer av byggnader och anläggningar. Fördelar med stålpålar kontra betongpålar är mindre utrustning, mindre vibrationer och mindre risk för skadade pålar i stenig jord. Vi tillhandahåller både slagna och borrade stålpålar i nästan alla storleksklasser.

Betongpålar är ett kostnadseffektivt alternativ

Betongpålar är ett kostnadseffektivt alternativ i rätta omständigheter. Vi installerar stål- och betongpålar med såväl hydrauliska fallmejslar som med hydraul- och tryckluftshammare (slagna pålar). I trånga utrymmen eller i omedelbar närhet av byggnader installeras betongpålar i huvudsak med hydraul- eller tryckluftshammare för att minimera vibrationerna. Vi kan vid behov verifiera bärförmågan hos slagna pålar med PDA-mätning.

BORRADE PÅLAR

Precisionspålning med borrade pålar

Borrade pålar är en precis metod där man kan garantera att pålarna tar sig genom fasta och blockiga jordlager ända ner till bärkraftigt berg. Destia utbud omfattar alla borrade rörpålar, stålkärnepålar samt injekterade betongpålar.

Borrade RD-pålar, Titan Ischebeck och självstyrda Mai-pålar

Borrade RD-pålar (upp till 1420mm) är bland de vanligaste borrade pålar, medan självstyrande pålar av typen Titan Ischebeck och Mai är bland de vanligaste borrade och injekterade pålar. I förekommande fall kan borrade och injekterade pålar även tillhandahållas för friktionsjord. Dessa pålar är kortare än icke-friktionsalternativen.

INJEKTIONSPÅLAR

Injekterade pålar

Injekterade pålar utförs med hjälp av cementinjektion med kraftigt tryck. Cement- och vattenblandningen pumpas ut genom injektionsmunstycket samtidigt som borrören roteras och dras upp. Injektionspålens diameter justeras med injektionsmunstyckets diameter, injektionstryck, rotationshastighet för borren och lyfthastighet.

Injektionspålar används även för förankring av tätningsväggar

Destia kan med sin injektionspålningsteknik även utföra tätningsväggar för exempelvis förankring av spontväggar.