Jetinjektering

Jetinjektering för en tätare konstruktion

Jetinjektering är en metod där en cement-vattenblandning under högt tryck används för att ersätta jordlager. Jetinjektering bildar en tätande eller bärande pelare i marken. Cement- och vattenblandningen pumpas ut genom injektionsmunstycket samtidigt som borrören roteras och dras upp. Pelarens diameter justeras med injektionsmunstyckets diameter, injektionstryck, rotationshastighet för borren och lyfthastighet.

Destia är experter på jetinjektering

Vår expertis inom jetinjektering används bl.a. för schakttätning, grundförstärkning och stödkonstruktioner.