Fundament för vindkraftverk

Destia tillhandahåller färdiga fundament för vindkraftverk. Vårt utbud omfattar såväl gravitations- som förankringsfundament. Om dem fasta berggrunden är hållfast och ligger tillräckligt nära utan är förankringsfundament nästan alltid det mest kostnadseffektiva alternativet.

Förankringsfundament är särskilt konkurrenskraftiga i projekt där tillgången till betong är begränsad, exempelvis pga. långa transportsträckor. Vi använder både stång- och linankare. Våra ankare har dubbelt korrosionsskydd och monteras i den fasta berggrunden medelst injektion. Innan vi monterar ankarna testar vi berggrunden med standardiserade geohydrauliska provningsmetoder (water packer test). Vi förstärker berggrunden med injektionsmetoder där det behövs.

Vi installerar och spänner bergankrarna med egen personal och egna maskiner. Vårt utbud omfattar ankare från bland annat Peikko, Dywidag, Gewi, Ischebeck Titan, Mai samt CA-TI.

Fundament för vindkraftverk:

  • Planering
  • Bultförankring
  • Armering
  • Gjutform och gjutning
  • Utförande av ankarhål
  • Geohydraulisk provning
  • Ankarmontering
  • Ankarspänning
  • Fundamentgjutning (tower plate grouting)