Förankring

Stabilare konstruktion med förankring

Förankring ger konstruktionen stabilitet då den förankras till platsen både under pågående arbete och permanent. Förankring används oftast för stabilisering av schaktväggar i samband med byggarbete. Förankrade stödväggar krävs bland annat för att upprätthålla stabiliteten för omliggande gator och byggnader vid anläggning av byggschakt.

Förankring sker antingen i marken eller berget beroende på markförhållanden på byggarbetsplatsen. Permanenta ankrar blir kvar i den slutliga konstruktionen. Permanenta ankrar ska ha samma livslängd och korrosionsbeständighet som övriga konstruktionen.

Destia har gedigen erfarenhet av förankring. Vi tillhandahåller tillfällig och permanent mark-, berg- och grundförankring med gedigen expertis. Vi använder oss av såväl lin- som stångförankring.

Vi använder branschledande ankare:

 • Gewi
 • Dywidag
 • Mac Alloy
 • SAH
 • Ischebeck Titan
 • Mai
 • Mångsidig förankringsutrustning

Vår mångsidiga maskinpark lämpar sig för samtliga ankarstorlekar i alla förhållanden, även i trånga utrymmen.

Vi utför samtidigt med förankring även:

 • geohydraulisk provning
 • injektion
 • uppborrning
 • linspänning

Vi utför allt arbete med våra egna maskiner ända upp till 8 000 kN.