Grundläggningsbyggande

GRUNDLÄGGNING I KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Grundläggningsbyggande är ofta utmanande i Finland på grund av de varierande grundförhållandena eftersom berg och mjuka ställen varierar tätt i naturen. Vägar, gator och andra infrastrukturella markarbeten består av grävytor och konstruktionslager med varierande tjockhet som vi genomför planenligt med effektiv transportmateriel och maskiner som lämpar sig för arbetet.

Nästan alla infrastrukturprojekt innehåller brytning, bankfyllning, urgrävning och pålning i viss mån. Våra experter på krävande grundläggning kan även genomföra projekt som kräver arbete inne i byggnader eller i andra trånga utrymmen. Med högklassig och noggrann implementering av markkonstruktioner och skiktade konstruktioner säkerställer vi deras funktionalitet och bra hållbarhet.

Våra tjänster för krävande grundläggning omfattar även stöd för byggnadsschakt, grundläggningsarbeten, betongkonstruktionsarbeten, djupstabilisering, pålning, grundförstärkningar och sanering och reparation av grunder, inklusive konstruktioner för lastöverföring.

Våra experter har omfattande erfarenhet av att bygga spontväggar, glesspontväggar och borrpålspontväggar (RD-pålvägg) med vågräta balkar, förankring och ståltappar. Vi genomför projektens markbyggnadsarbeten i sin helhet, inkl. bland annat brytning, pålning och stöd. Vi kan också utföra enskilda specialarbeten.

I markbyggande utnyttjar vi i stor utsträckning den senaste teknologin i branschen bland annat med hjälp av arbetsmaskinsautomation. Detta betyder att arbetsmaskinerna har utrustats med noggranna lokaliseringsanordningar och styrsystem i vilka föraren utnyttjar tredimensionella digitala planeringsuppgifter. Arbetsmaskinsautomationen förbättrar arbetets effektivitet och kvalitet eftersom planens måttuppgifter är tillgängliga för alla ytor som byggs eller skärs.