Bergbyggande

SPECIALKOMPETENS OCH MASKINPARK SOM STYRKA I BERGBYGGANDE

Byggande under jord ökar hela tiden i tillväxtcentrum, och byggande av tunnlar har redan länge varit vanligt i Finland inom infrastrukturbranschen. Dessutom är gruvindustrin i kontinuerligt större behov av utomstående brytningskunnande och byggtekniska arbeten.

Med hjälp av vårt omfattande nätverk av samarbetspartner planerar och bygger vi tunnlar och utrymmen under jord (gruvor, tunnlar, schakt, parkeringar, trafikstationer, skyddsrum) och genomför förstärkning och tätning av utrymmen under jord och återställning och förändring av användningsändamål av gamla bergrum. Vår övriga kompetens inom byggande av infrastruktur stöder för sin del bergbyggandet eftersom vi vid behov kan implementera till exempel kommunteknik och elektricitet i objekt under jord.

Vi erbjuder diverse brytningstjänster från dagbrytning till gruvbrytning samt tjänster för bergbyggande som genomförs tillsammans med våra partner. Vår helhetskompetens inom infrastrukturbranschen gör det möjligt för oss att genomföra projekten på det sätt som är bäst för kunden, allt från arbetsledningsentreprenader till kostnadseffektiva och snabba planera och genomför-entreprenader.

BRYTNING I DAGBROTT

Vi erbjuder tjänster för dagbrytning som krävs i samband med grundläggning, kommuntekniskt byggande och byggande av leder och bosättningscentrum. Vi genomför brytning i olika trafikledsprojekt i vilka miljoner kubik bryts och krävande brytning i bosättningscentrum, bland annat i sjukhusmiljöer.

Vi bryter på ställen där det krävs särskild precision, såsom i städer och kärncentrum. Vi genomför brytning med sprängning eller alternativt med metoder som inte inkluderar sprängning. I det senare fallet orsakar brytningen inga vibrationer. Vi genomför arbeten kostnadseffektivt och inom projektets tidtabell. Med hjälp av vår egen maskinpark säkerställer vi resurser och leveranssäkerhet för alla våra arbetsplatser. Utöver och i samband med brytning utför vi även flytt av sprängsten och terrassering.

KROSS- OCH GRUVBRYTNING

En av tjänsterna vi erbjuder är brytning i gruvor. Vid behov kan vi också bygga gruvområdets infrastruktur, inkl. vägar, banor, kommunteknik och elarbeten.