Tjänster

Byggande av trafikleder

Vi genomför såväl små och lokala som stora och krävande trafikledsprojekt med kompetens och lång erfarenhet.

Läs mer  >

Grundläggningsbyggande

Vägar, gator och andra infrastrukturella markarbeten består av grävytor och konstruktionslager med varierande tjockhet som vi genomför planenligt med effektiv transportmateriel och maskiner som lämpar sig för arbetet.

Läs mer  >

Ingenjörsbyggande

Vi bygger och reparerar broar av alla storlekar, allt från stora och krävande broar till små och vanliga broar.

Läs mer  >

Bergbyggande

Med hjälp av vårt omfattande nätverk av samarbetspartner planerar och bygger vi tunnlar och utrymmen under jord (parkeringar, trafikstationer och skyddsrum).

Läs mer  >

Energiinfrastruktur

Vi är en riksomfattande byggare av energi, datatrafik och telematik och våra styrkor är mångsidig kompetens, högklassigt arbete och goda samarbets- och underleveransnätverk.

Läs mer  >

Underhåll

Vi är mångsysslare inom underhållstjänster. Vår verksamhet grundar sig på de bästa möjliga väder- och väglagsprognoserna, en mycket erfaren och kompetent personal och moderna arbetsmetoder och modern materiel.

Läs mer  >

Stadsutveckling

Vi blir allt starkare stadsutvecklare. Vi strävar efter en större roll i byggandets värdekedja genom att tillsammans med våra partner satsa på stads- och projektutveckling.

Läs mer  >

Hantering av infraegendom

Vi är en ledande leverantör av mätnings-, undersöknings- och kvalitetsledningstjänster i anslutning till trafikleds- och trafikmiljöinvesteringar.

Läs mer  >