Strategi

Förenaren av nordiskt liv

Vår kärnverksamhet består av stora trafikledsprojekt som kräver specialkunnande och underhåll av infrastruktur. Vår starka kompetens och vår företagskultur – ett enhetligt, etiskt hållbart och ansvarsfullt sätt att handla – utgör en stark grund för genomförandet av vår strategi.

I enlighet med vår nya strategi för 2019–2023 vill Destia växa till en starkare stadsutvecklare i en föränderlig och allt mer krävande verksamhetsmiljö. Bolaget kartlägger nya affärsmöjligheter i norra Sverige och norra Norge.

Destia strävar efter att inta en omfattande roll i branschens värdekedja. Bolagets strategi är att säkerställa sin konkurrenskraft inom kärnverksamheten, växa internationellt inom utvalda strategiska områden och övergå mot en mer förädlad affärsverksamhet och stadsutveckling tillsammans med sina partner.

Destias mål är att vara Förenaren av nordiskt liv.