Ekonomisk information

Destia rapporterar årligen om affärsverksamhetens utveckling

Destia Group Oyj är ett finländskt aktiebolag som grundades i samband med Destias egendomsarrangemang 1.7.2014 och som äger 100 % av Destia Ab:s aktier. Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

Destia offentliggör information om affärsverksamhetens utveckling en gång om året i sitt bokslut. År 2018 slutade bolaget rapportera offentligt varje kvartal.

Destia är inte längre skyldig att lämna uppgifter eftersom det masskuldebrevslån som Destia emitterade 19.6.2014 och Helsingforsbörsen listade 18.6.2015 har i enlighet med lånevillkoren inlösts för hela kapitalet den 19 december 2016.

Årsrapportering

2020

Årsberättelse

2019

Kvalitets och ansvars -berättelse

Du kan hitta fler berättelser på finska och engelska sidor