Dataskydd

DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS.

Destia-koncernen samlar in och behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vi på Destia har förbundit oss till att behandla dina personuppgifter pålitligt, säkert och på ett sätt som är transparent för dig. Registret som bildas av personuppgifterna förvaltas av Destia Ab eller dess koncernbolag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I DESTIA

Vi samlar in dina personuppgifter huvudsakligen direkt från dig, men vid behov samlar vi även in dem från offentligt tillgängliga källor, såsom webben. Personuppgifter som behandlas av oss är dina kontaktuppgifter, uppgifter som du uppgett i eventuella responser, förfrågningar och reklamationer, uppgifter som du uppgett i diverse enkät och kampanjer och uppgifter som du offentliggjort i våra sociala medier. Dessutom samlar vi in pseudonymiserade uppgifter om dina besök på Destia.fi-webbplatsen som vi utnyttjar bland annat för att rikta vår marknadsföring och för andra motsvarande marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke eller vårt berättigade intresse. När du deltar i våra aktiviteter eller hör till vår intressentgrupp, såsom när du arbetar för en av våra kunder, uppstår det en betydelsefull och lämplig relation mellan oss, och då har vi ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för vanliga kommunikations- och marknadsföringsändamål. Om du är en ny kontakt har vi närmat oss dig på den grund att dina uppgifter har varit offentligt eller på andra rimligt allmänna sätt tillgängliga, du utifrån din ställning representerar en part vi är intresserade av och vi har kunnat anta att det är normalt för dig att få sådan kommunikation.

Vi behandlar dina personuppgifter för att svara dig om du kontaktat oss, skicka dig vårt nyhetsbrev och annan kommunikation från oss, genomföra direktreklam och statistikföra, utveckla och förbättra vår kommunikation i alla våra kanaler. Om dina uppgifter behandlas för något särskilt ändamål, till exempel för en kampanj eller ett lotteri, meddelar vi dig om de särskilda omständigheter som eventuellt relaterar till sådan behandling när vi samlar in dina uppgifter.

WEBBPLATSENS COOKIES

Vi använder cookies till att skräddarsy det innehåll och de reklamer vi tillhandahåller, stödja de sociala mediernas egenskaper och analysera antalet besökare på vår webbplats. Dessutom delar vi uppgifter om hur du använder våra sidor med våra partner inom sociala medier, reklambranschen och analysbranschen. Våra partner kan kombinera dessa uppgifter med andra uppgifter som du har gett dem eller som har samlats in när du har använt deras tjänster. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats.

ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi överlämnar i regel inte dina uppgifter till någon. Det är möjligt att i varje enskilt fall överlämna uppgifter till myndigheterna till exempel i samband med rättslig undersökning eller rättsbehandling av misstänkta fall av missbruk.

FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det finns en lämplig relation mellan oss. Till exempel raderar vi de uppgifter som insamlats för leverans av nyhetsbrev om du annullerar din beställning och de uppgifter som du uppgett för en kampanj eller ett lotteri när uppgifterna inte längre behövs för detta ändamål (utom om vi har separat meddelat att vi behandlar dina uppgifter för andra ändamål). När behandling av dina uppgifter inte längre är nödvändig raderas eller anonymiseras de på ett informationssäkert sätt.

VAR PERSONUPPGIFTERNA FÖRVARAS

De personuppgifter som vi behandlar förvaras inom EU-området. Utöver EU-området kan en del av personuppgifterna också behandlas i en molntjänst som tekniskt genomförs utanför EU. Vid behov kan molnet som personuppgifterna förvaras i även vara tillgängligt för personer utanför EU. Destia kan överföra uppgifter till ett land utanför EU endast om Europeiska kommissionen har godkänt att landet har en adekvat dataskyddsnivå, om avtalet som ingås med mottagaren innehåller standardavtalsklausuler som gäller dataskydd eller om andra lämpliga åtgärder har vidtagits för att trygga en tillräckligt hög dataskyddsnivå. Tillgång till närmare uppgifter och en kopia av de skyddsåtgärder som tillämpas kan fås genom att skicka en begäran om dem till adressen nedan.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du visste väl att som registrerad har du rätt att:

  • be om tillgång till dina personuppgifter,
  • be om att dessa uppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen begränsas,
  • invända mot behandlingen,
  • be om att uppgifterna överförs från ett system till ett annat, och
  • när som helst återkalla ditt samtycke om behandlingen grundar sig på detta samtycke (observera dock att detta inte påverkar behandling som skett innan återkallelsen).

Om du anser att dina personuppgifter inte behandlas lagenligt har du rätt att anföra besvär hos dataskyddsbyrån.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på tietosuoja(at)destia.fi.