Ympäristösuunnittelu: Verkkosaaren pohjoisosa ja asemakaavamuutoksen meluselvitys, Sörnäinen, Kalasatama ja Hermanninranta, Helsinki

Ympäristösuunnittelu: Verkkosaaren pohjoisosa ja asemakaavamuutoksen meluselvitys, Sörnäinen, Kalasatama ja Hermanninranta, Helsinki

Ympäristösuunnittelu: Verkkosaaren pohjoisosa ja asemakaavamuutoksen meluselvitys, Sörnäinen, Kalasatama ja Hermanninranta, Helsinki

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava-alueella on seitsemän asuinkorttelia, joista yhteen on suunniteltu lisäksi suurta päiväkotia ja alkuopetuskoulua. Alueella on myös toimitilakortteli, tontti kaasunjakeluasemaa varten, vesialueen kortteli, venesatama sekä katualueet.

Meluselvityksessä selvitimme katujen ajoneuvoliikenteen ja raitioliikenteen aiheuttamaa melutilannetta asuintonttien sekä päiväkodin ja koulun piha-alueilla sekä määrittelimme kaavaa varten rakennusten julkisivun äänitasoerovaatimukset ja alustavat kaavamääräykset.

Asiakas: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV)

Toteutusaika: 2015