Ympäristösuunnittelu: Vanhankylänniemen rakennettavuus- ja hulevesiselvitys

Ympäristösuunnittelu: Vanhankylänniemen rakennettavuus- ja hulevesiselvitys

Ympäristösuunnittelu: Vanhankylänniemen rakennettavuus- ja hulevesiselvitys

Järvenpään kaupunki suunnittelee pientalovaltaista asuinrakentamista Vanhankylänniemen alueelle Tuusulanjärven itärannalla noin 3 kilometriä lounaaseen Järvenpään keskustasta. Nykytilanteessa Vanhankylänniemi on pääasiassa peltoaluetta.

Alueelle tehdyssä hulevesiselvityksessä selvitimme tulevan asemakaavoituksen vaikutukset alueen vesisuhteisiin ja hulevesien muodostumiseen sekä laadimme hulevesien hallinnan esisuunnitelman. Hulevesimäärän mitoituksessa huomioimme sekä alueelle virtaavat että alueella syntyvät hulevesimäärät sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi arvioimme suunnittelualueen maankäytön muutosten vaikutukset viereiseen Tuusulanjärven lintuvesi – Natura2000-alueeseen ja esitimme suunnitteluratkaisut vaikutusten lieventämiseksi.

Asiakas: Järvenpään kaupunki

Toteutusaika: 2015