Valtatien 2 Karkkila–Loukku -osuuden tienparannushanke

Valtatien 2 Karkkila–Loukku -osuuden tienparannushanke

Valtatien 2 Karkkila–Loukku -osuuden tienparannushanke

Tienparannus valtatie 2 Karkkila–Loukku:

  • Tietä levennettiin noin 20 kilometrin matkalla kahdeksasta kymmeneen metriin
  • Reunaympäristöä loivennettiin
  • Maantien liittymä porrastettiin ja rakennettiin väistötilat
  • Yksityisteiden liittymäjärjestelyjä muokattiin turvallisemmiksi
  • Riista-aitaa ja tiekaiteita rakennettiin 18,5 kilometrin matkalle
  • Pohjavesiä suojattiin 1,2 kilometrin mittaisella matkalla. Se toteutettiin osin suojakaiteen avulla, osin maahan levitettävän bentoniittimaton turvin.

Liikenne sujui hyvin koko urakka-ajan. Työt oli suunniteltu työnaikaista liikenneturvallisuutta korostaen. Haasteena oli tiukka aikataulu, jossa pysyttiin, kun panostettiin suunnitteluun ja työnjohtoon.

Asiakas: Liikennevirasto

Urakka-aika: toukokuu–marraskuu 2012