Valtatie 5 Mikkeli-Nuutilanmäki

Valtatie 5 Mikkeli-Nuutilanmäki

Valtatie 5 Mikkeli-Nuutilanmäki

Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäen hanke aloitettiin vuonna 2018 ja se valmistuu vuoteen 2021 mennessä. Asiakkaana on Väylävirasto. Hankkeen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Lisäksi kehitetään maankäyttöä Mikkelin ja Juvan välillä.

Destia toimii urakoitsijana ensimmäisessä vaiheessa, jossa rakennetaan kaksikaistaista valtatietä uuteen maastokäytävään Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Tiestä tehdään kaksikaistainen molempiin suuntiin. Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusia siltoja ja tehdään kallioleikkauksia.

Hanke lukuina:

  • Henkilötyövuosia noin 450
  • Uusia siltoja 23 kpl
  • Korjattavia siltoja 1 kpl
  • Kallioleikkauksia noin 1,4 milj. kuutiota
  • Maamassoja siirrellään 1,8 milj. kuutiota

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2018-2021

Katso lisää hankkeesta:

Destia tositoimissa vt5 Mikkeli-Nuutilanmäki -hankkeessa