Valtatie 4 Oulun kohta

Valtatie 4 Oulun kohta

Valtatie 4 Oulun kohta

Vuonna 2017 alkaneen ja vuonna 2019 valmistuneen hankkeen asiakkaana oli Väylävirasto. Hankkeessa Oulun kohdan moottoritielle Kontinkangas-Laanila välille rakennettiin kolmannet kaistat. Hankkeessa rakennettiin uusia siltoja ja korjattiin vanhoja. Lisäksi melusuojausta parannettiin noin 10 kilometrin matkalta ja moottoritien eritasoliittymiä kehitettiin sopivaksi nopealle joukkoliikenteelle.

Hankkeella parannettiin yhteisvälin liikenteen turvallisuutta sekä sujuvuutta. Lisäksi vähennettiin Oulun kohdan ruuhkia ja parannettiin elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Hanke lukuina:

  • Hankkeen pituus 16,4 km
  • Uusia siltoja 20 kpl
  • Korjattavia siltoja 32 kpl
  • Parannetaan 6 eritasoliittymää
  • Melusuojausta parannetaan noin 10 km matkalla

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2017-2019