Valtatie 14 Laitaatsalmi

Valtatie 14 Laitaatsalmi

Valtatie 14 Laitaatsalmi

Vuonna 2016 alkaneessa hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Urakka saatiin valmiiksi vuonna 2019 ja sen asiakkaana oli Väylävirasto. Kahden kiinteän sillan avulla liikenteen sujuvuutta parannettiin ja pienennettiin onnettomuusriskiä. Myös valtatietä ja kevyen liikenteen väylää kehitettiin.

Suomen kahden suurimman betonisillan lisäksi valtatiestä rakennettiin nelikaistainen 1,5 kilometrin matkalta ja Savontien kiertoliittymästä tehtiin osittain kaksikaistainen. Valtatieosuudelle sijoitettiin kevyen liikenteen väylä sekä meluesteitä. Lisäksi sillan korkeuden vuoksi kevyelle liikenteelle rakennettiin hissit sekä portaat eteläisen sillan yhteyteen.

Hanke lukuina:

  • Kaksi siltaa pituudeltaan 500 m per silta
  • Siltojen alikulkukorkeus 24,5 m
  • Siltojen kaltevuus jyrkimmillään 6 %
  • Noin 1 km meluesteitä

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2016-2019

Katso lisää hankkeesta:

Suomen suurimmat betonisillat seisovat Savonlinnassa