Valtatie 12 Tillola-Keltti

Valtatie 12 Tillola-Keltti

Valtatie 12 Tillola-Keltti

Vt 12 Tillola-Keltti -hanke alkoi vuonna 2018 ja valmistui 2019. Hankkeessa sujuvoitettiin ja parannettiin liikenteen turvallisuutta yhdellä vt 12:n ongelmakohdista. Tieosuudella on paljon työmatka- ja raskasta liikennettä sekä runsaasti teollisuutta. Hankkeen asiakkaana oli Väylävirasto.

Hankkeessa rakennettiin keskikaiteellinen ohituskaistaosuus ja ohituskaistan rinnalle uusi rinnakkaistie. Iitin Tillolaan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle tehtiin uusi eritasoliittymä ja Kouvolan ja Keltin kohdalla eritasoliittymää parannettiin uusilla rampeilla. Lisäksi hankkeessa tehtiin meluntorjuntaa ja poistettiin valtateiltä yksityistieliittymiä.

Hanke lukuina:

  • Kulkee päivittäin 7 100 – 8100 ajoneuvoa vuorokaudessa
  • Uusia siltoja 4 kpl
  • Eritasoliittymiä 2 kpl
  • Melusuojausta 1,2 km
  • Maamassoja siirrelty 700 000 m3

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2018-2019