Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -projekti aloitettiin vuonna 2017 ja se valmistuu vuoteen 2023 mennessä. Hankkeen asiakkaana on Väylävirasto. Projekti toteutetaan kolmena urakkana 1A, 1B ja 2 − Destia toimii urakoitsijana hankeosassa 1A. Kyseisessä osassa valtatie 12 rakennetaan uuteen maastokäytävään kaksikaistaiseksi moottoritieliikennetieksi Soramäen ja Okeroisten välillä.

Lisäksi hankeosassa 1A rakennetaan 18 siltaa sekä eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Myös melunsuojausta ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Hanke toteutetaan Suunnittele ja Toteuta -urakkana, jossa Destia hoitaa myös töiden suunnittelun.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen asumisviihtyvyyttä ja kehittää maankäyttöä. Projektin myötä myös liikenteen sujuvuus ja turvallisuus parantuu.

Hanke lukuina:

  • Noin 13 km uutta maastokäytävää
  • Melusuojauksia rakennetaan yli 5 km
  • Hankeosassa 1A rakennetaan 18 siltaa

Asiakas: Väylävirasto

Urakka-aika: 2017-2023

Katso lisää hankkeesta:

Destia tositoimissa Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Vähäjoen siltaa pystyttämässä