Turun keskustan alueurakka

Turun keskustan alueurakka

Turun keskustan alueurakka

Turun keskustan alueurakka käynnistyi vuonna 2019 ja kestää vuoteen 2027. Urakka toteutetaan Destian ja Entti Oy:n muodostamana palveluallianssina. Turun keskustan alueelle kohdistuvassa urakassa tavoitteena on viihtyisä ja monimuotoinen kaupunki, asukas- ja asiakastyytyväisyys, toimiva, terveellinen ja siisti kaupunki, tuottavuuden parantaminen sekä avoin yhteistyö. Asiakkaana on Turun kaupunki.

Palveluallianssina toteutettu urakka mahdollistaa joustavamman toteuttamistavan, jossa myös tilaajan asiantuntemus alueesta on paremmin hyödynnettävissä. Osana hyvän ja toimivan kaupunkiympäristön toteuttamista osana urakkaa kuullaan myös eri sidosryhmiä ja kaupunkilaisia ideointia varten perustetuissa 18 ryhmässä, jotka koostuvat esimerkiksi yrittäjistä, liikennöitsijöistä ja kiinteistöjen hoitajista. Tavoitteena on kehittää Turun kaupungin talvikunnossapitoa keskustan alueella yhdessä kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa ja edistää siten hyvän kaupunkiympäristön luomista.

Urakka lukuina:

  • Ajoratoja n. 112 km
  • Kevyen liikenteen väyliä 67 km
  • Jalkakäytäviä 38 km
  • Puistoja 97 kpl
  • Kahluualtaita 5 kpl
  • Leikkipaikkoja 30 kpl
  • Puita 10 200 kpl
  • Talvihoidettavia portaita 90 kpl
  • Penkkejä 850 kpl
  • Roska-astioita 860 kpl

Urakka-aika: 2019–2027

Asiakas: Turun kaupunki