Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: Valtatie 5, Palokangas-Humalajoki

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: Valtatie 5, Palokangas-Humalajoki

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: Valtatie 5, Palokangas-Humalajoki

Suunnitelma valtatie 5 parantamisesta moottoritieksi Leppävirran ja Kuopion alueella

    • Moottoritie 17 km, rinnakkaistiejärjestelyt
    • Eritasoliittymät 3 kpl, sisältäen linja-autoliikenteen pysäkkiparit ja saattoliikenteen pysäköintialueet
    • Maantiet, yksityistiet, kevyen liikenteen väylät, sillat ja meluesteet
    • Silloista ja väylistä tietomallit työkoneautomaatiota varten
    • Maaperätutkimukset

Asiakas: Pohjois-Savon ELY-keskus

Urakka-aika: 2010 (tiesuunnitelma) - 2012 (rakennussuunnitelma)