Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: E18 Kotkan erillishanke

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: E18 Kotkan erillishanke

Tie-, katu- ja aluesuunnittelu: E18 Kotkan erillishanke

E18 Kotkan erillishankkeessa parannettiin tiiviiseen taajamarakenteeseen sijoittuvia Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymiä sekä alueen katujärjestelyjä. Paransimme myös Kyminlinnan ja Rantahaan eritasoliittymien välistä meluntorjuntaa.

Hanke lukuina:

 • Moottoritien ajoradan siirto 0,6 km
 • Ramppeja 6,8 km
 • Maanteitä 0,8 km
 • Katuja 3,6 km
 • Kevyen liikenteen väyliä 1,2 km
 • Kiertoliittymiä 3 kpl
 • Uusia siltoja 6 kpl
 • Korjattavia siltoja 3 kpl
 • Tukimuureja 7 kpl
 • Pohjanvahvistuksia (paalulaattoja, massanvaihtoja sekä ylipenkereitä)
 • Meluaitoja, -kaiteita ja –valleja yhteensä noin 9 km
 • Suunnittelukustannukset: 925 000 €
 • Rakentamiskustannukset: 32 M€

Asiakas: Liikennevirasto ja Kotkan kaupunki

Urakka-aika: 2014-2015