Siltasuunnittelu: Virusmäenkäytävän alikulun rakennussuunnittelu

Siltasuunnittelu: Virusmäenkäytävän alikulun rakennussuunnittelu

Siltasuunnittelu: Virusmäenkäytävän alikulun rakennussuunnittelu

Hankkeessa laadimme rakennussuunnitelman Virusmäen alikäytävästä. Suunnitteluun sisältyi tulopenkereiden paalulaattojen rakennussuunnittelu. Silta- ja paalulaatat suunniteltiin toteutettavaksi sivusiirto-menetelmällä lyhyen liikennekatkon aikana. Koko rakennussuunnitelma paalulaattoineen tehtiin tietomallinnuksella. Tekla structure -tietomallista laadimme myös työmaakäyttöön silta- ja paalulaattapiirustukset.

Asiakas: Liikennevirasto

Toteutusaika: 6/2014-1/2015