Siltasuunnittelu: Vaskiluodon siltojen yleis- ja rakennussuunnittelu, Vaasa

Siltasuunnittelu: Vaskiluodon siltojen yleis- ja rakennussuunnittelu, Vaasa

Siltasuunnittelu: Vaskiluodon siltojen yleis- ja rakennussuunnittelu, Vaasa

Hankkeessa suunniteltiin Vaasan kaupungin keskustasta Vaskiluotoon johtavalle pengertielle uusi silta huonokuntoisen sillan tilalle. Hanke jakaantui kokonaisuudessaan kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa laadimme vaihtoehtoisista siltaratkaisuista vertailun, jonka jälkeen asiakkaan valitsemasta vaihtoehdosta laadimme yleissuunnitelman. Toisessa vaiheessa laadimme siltoihin rakennussuunnitelmat. Toinen silloista suunniteltiin poikkeuksellisen suurille kuormille, koska sillan kautta tulevaisuudessa mahdollisesti kuljetetaan tuulivoimakoneita. Mitoitusajoneuvon massaksi määräytyi 630 tonnia. Kolmanteen vaiheeseen sisältyi työmaapalvelu valitulle urakoitsijalle. Lisäksi työmaapalveluun toteutimme väliaikaisen liikenteen käyttöön varasiltasuunnitelman Universal- siltakalustosta.

Asiakas: Vaasan kaupunki

Toteutusaika: yleissuunnitelma 6/2009-1/2010, rakennussuunnitelma 8/2010-4/2011