Siltasuunnittelu: Suonttajoen ja Aapajoen siltojen uusiminen

Siltasuunnittelu: Suonttajoen ja Aapajoen siltojen uusiminen

Siltasuunnittelu: Suonttajoen ja Aapajoen siltojen uusiminen

Laadimme rakennussuunnitelmat Suonttajoen sillalle L- 284 ja Aapajoen sillalle L-1213. Molemmista silloista laadittiin rakennussuunnitelmat uusista silloista huonokuntoisten siltojen tilalle. Suunnitelmat tehtiin tietomallipohjaisesti. Siltojen tietomalleista laadittiin myös suunnitelmapiirustukset työmaakäyttöä ja arkistointia varten.

Asiakas: Lapin ELY-keskus

Toteutusaika: 9/2013-4/2014