Siltasairaala, Helsinki

Siltasairaala, Helsinki

Siltasairaala, Helsinki

Uusi Siltasairaala rakennetaan Helsingin Meilahden sairaala-alueelle. Destian asiakkaana on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Koko projektin työt aloitettiin vuonna 2018, joista Destian tekemät pohjarakennustyöt valmistuivat marraskuussa 2019.

Destian tekemiin töihin kuului louhinta- ja lujitustöitä sekä väistö- ja purkutöitä. Näiden lisäksi Destia urakoi maanrakennustöitä. Sairaala-alueella työskentely asettaa hankkeelle erityisvaatimuksia, sillä rajallinen työskentelytila sekä herkät sairaalalaitteet tulee ottaa huomioon maanrakennus- ja louhintatöissä.

Uusi Siltasairaala tulee korvaamaan Töölön sairaalan ja osan nykyisen Syöpätautien klinikan toiminnoista. Siltasairaalan tarkoituksena on tarjota potilaille korkealaatuista hoitoa turvallisessa, esteettömässä sekä ympäristövastuullisessa ympäristössä.

Hanke lukuina:

  • Projekti 2018-2022
  • Käyttöönotto 2023
  • Rakennuksen bruttoala 69 920 bmr2
  • Rakennuksen hyötyala 33 055 hym2