Riippa-Eskola kaksoisraideurakka

Riippa-Eskola kaksoisraideurakka

Riippa-Eskola kaksoisraideurakka

Urakoimme Kokkola-Ylivieska-ratahankkeen keskimmäisen hankkeen suunnittele ja toteuta -hankintamallilla. Kyseinen projekti oli Suomen suurin ratarakentamisen ST –urakka tähän mennessä. Hankkeessa peruskorjasimme vanhaa ja rakensimme uutta rataa 30 kilometrin matkalta.

Projektiin sisältyivät myös Riippaan ja Eskolaan rakennettavat uudet liikennepaikat sekä Kannuksen uusi henkilöliikennelaituri ja pysäköintialue. Kaksoisraiteen rakentaminen edellytti Riippa–Eskola -osuuden välillä sijaitsevien kahdeksan tasoristeyksen poistamista ja niiden korvaamista eritasoliittymillä sekä tiejärjestelyillä. Lisäksi urakka-alueella rakennettiin huolto- ja yksityisteitä noin 40 kilometriä. Muutimme myös sähköistysjärjestelmän kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi.

Korjattavia siltoja hankkeessa oli vain yksi, mutta uusia rakennettiin yhteensä 22 kappaletta. Uusien siltojen tieltä purettiin kymmenen kappaletta vanhoja siltoja. Urakkaan kuului lisäksi vesistösiltojen rakentamista.

Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennetaan kolmessa osassa ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. Työt hankkeella aloitettiin huhtikuussa 2013 ja Riippa–Eskolan osuus valmistui marraskuussa 2016.

Urakka-aika: huhtikuu 2013 – marraskuu 2016