Ranta-Kartanon alueen rakentaminen, vaihe 1, Lahti

Ranta-Kartanon alueen rakentaminen, vaihe 1, Lahti

Ranta-Kartanon alueen rakentaminen, vaihe 1, Lahti

Vuosina 2017-2019 toteutetussa Ranta-Kartanon alueen rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa asiakkaana oli Lahden kaupunki. Kohde sijaitsi Lahden ydinkeskustassa ja alueella sijaitsi myös Museoviraston valvomia kaivuualueita. Hanke on sujuvoittanut alueen liikennejärjestelyjä ja mahdollistanut Ranta-Kartanon alueen kehittämisen asuin- ja liikekäyttöön.

Ensimmäinen vaihe sisälsi laaja-alaista infrarakentamista. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uusi kiertoliittymä, poistettiin pilaantuneita maa-aineksia ja parannettiin olemassa olevia katuja ja rakennettiin uusia, myös kevyen liikenteen väyliä. Hankkeessa myös päällystettiin sekä ajo- että kevyen liikenteen väyliä (myös punaista asfalttia), toteutettiin erilaisia katukiveystöitä ja tukimuurien rakentamista sekä rakennettiin kunnallisteknisiä järjestelmiä, kuten hulevesi- ja jätevesijärjestelmät, mm. Rain Garden -hulevesielementit ja biopidätysallas. Lisäksi uusittiin neljän liittymän liikennevalot ja alueen katuvalaistusta ja toteutettiin alueen vihertyöt.

Hanke lukuina:

  • Vuorokautinen liikennemäärä 32 000 ajoneuvoa
  • Rakennettuja katuja noin 2 km matkalta
  • Pilaantuneita maiden kaivuuta yli 24 000 m3

Asiakas: Lahden kaupunki

Urakka-aika: 2017-2019