Pohjoisbaana

Pohjoisbaana

Pohjoisbaana

Destia rakensi Pohjoisbaanan Ratapihantien ja Käpylän aseman välille. Pohjoisbaana on 1,6 kilometrin pituinen pyörätie, joka on osa laajaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavailemaa baanaverkostoa. Helsinki on ottanut tavoitteekseen lisätä pyöräilyä ja rakennuttaa koko kaupungin kattavan pyöräteiden verkon.

Pohjoisbaanan urakassa Destia pääsi toteuttamaan palan sujuvampaa Helsinkiä. Hanke koostui louhinnasta, räjäytyksistä, maankaivuusta, pengerryksistä sekä muista kerrosrakenteista. Louhintaa tehtiin parhaimmillaan neljässä kerroksessa, ja urakan aikana irtosi 30 000 kuutiota maa-ainesta, josta jalostettiin 90 ja 31 millin mursketta esimerkiksi työmaan pohjarakenteiden hyötykäyttöön.

Juhani Jaatinen Helsingin rakennusvirastosta on toiminut kaupungin rakennuttamisosaston rakennustöiden valvojana.

– Destia on suunnitellut louhinnat hyvin, ja koneohjaus on ollut iso etu, joka on säästänyt mittauskustannuksia, Jaatinen kehuu.

Pohjaolosuhteet ja urakka-alueen sijainti tekivät rakentamisesta haastavaa. Urakka-alueen kallioperä vaihteli, joten alueelle piti tehdä hyvin vaihtelevia pohjarakenteita. Kallioperästä riippuen pohjarakenteet tehtiin murskekerroksesta tai sen lisäksi louhekerroksesta, EPS-laatoista ja asfaltista. Räjäytyksiä ja louhintaa tehtiin parhaimmillaan vain 2,5 metrin päässä junaradan sähkölankojen kannatinpylväistä.

Ennen räjäytyksiä ympäröivät kalliot piti lujittaa, etteivät ne repeydy radalle räjäytystyön aikana. Räjäytykset tehtiin ympäristöluvan mukaisesti joka toinen viikko puolestayöstä aamuviiteen, mikä vaati osaltaan suunnitelmallisuutta sekä erikoisjärjestelyjä. Yöllä liikenne oli vähäisintä ja räjäytysten tekeminen turvallisinta. Ratojen liikenne suljettiin ja jännite katkaistiin räjäytystöiden ajaksi. Räjäytykset sovitettiin päivittäin työmaan arkeen, eivätkä ne pysäyttäneet tai häirinneet muuta työskentelyä.

Tarkat suunnitelmat, riskikartoitukset, koneohjaus sekä tarkkuus työmaalla tuottivat tulosta: sekä urakan aikataulu että budjetti alittuivat. Destia on ylpeä saadessaan olla mukana rakentamassa ympäristöystävällisempää Helsinkiä.

Asiakas: Helsingin kaupunki

Urakka-aika: elokuu 2016 – elokuu 2017

Lue lisää Pohjoisbaanasta:

Pohjoisbaana pyöräilijöille

Destia urakoi Pohjoisbaanaa Helsingissä