Pohjois-Savon ELY-keskuksen tienpäällystysurakat 1 ja 2 vuonna 2014

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tienpäällystysurakat 1 ja 2 vuonna 2014

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tienpäällystysurakat 1 ja 2 vuonna 2014

Päällystekivien toimitus sekä rakenteenparantamistyöt molemmissa päällysteurakoissa.

  • SMA-kiviaineksia 45 000 tn
  • Muita päällystekiviä 75 000 tn

Asiakas: Asfalttikallio Oy

Urakka-aika: touko-syyskuu 2014