Päällystettyjen teiden palvelutasomittaukset Suomessa

Päällystettyjen teiden palvelutasomittaukset Suomessa

Päällystettyjen teiden palvelutasomittaukset Suomessa

Destia on kerännyt päätösten tueksi tarvittavaa tiestön kuntodataa Liikennevirastolle jo vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2014 uudelleen voitettu sopimus on voimassa vuoteen 2019 saakka. Työstä vastaa Asiantuntijapalveluiden tiestötieto-yksikkö, jolla on käynnissä vastaava tien pintaprofiilimittausprojekti myös Ruotsin Liikennevirastolle (Trafikverket) ja Azerbaijanin tieviranomaisille.

Destia mittaa päällystetyltä tieverkolta teiden urasyvyyksiä, tien pituus- ja poikkisuuntaisia epätasaisuuksia ja tien pintaominaisuuksia kuten pinnan karkeutta. PTM eli palvelutasomittaus tuottaa tien tasaisuusprofiilin, uraisuuden ja sivukaltevuuden. Tien geometriamittaus tuottaa mäkisyys- ja kaarteisuustiedot. Tilaaja käyttää mitattuja tietoja tiestön nykytilan analyysiin ja tulevaisuuden toimenpidetarpeiden suunnitteluun ja budjetointiin.

Ota yhteyttä:
Destia Oy, projektipäällikkö Arto Kuskelin, p. 040 546 0126