Ounaskosken silta, Rovaniemi

Ounaskosken silta, Rovaniemi

Ounaskosken silta, Rovaniemi

Destia urakoi vaativaa Ounaskosken rautatie- ja maantiesillan remonttia. Kyseessä on teräksinen jatkuva ristikkosilta, jossa ajorata on alhaalla ja rata ylhäällä. Sillan remontoinnin ajaksi silta suljettiin ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteeltä. Hanke alkoi vuonna 2017 ja valmistui 2018. Asiakkaina olivat Väylävirasto, joka vastasi rautatieliikenteen kustannuksista, ja Rovaniemen kaupunki, joka vastasi tie- ja kevyen liikenteen osuudesta.

Sillan peruskorjauksessa uusittiin kevyen liikenteen väylät, vaihdettiin kiskot ja rakennettiin huoltokansi radan osalle. Lisäksi ajorata pinnoitettiin ja koko terässilta hiekkapuhallettiin ja maalattiin. Hankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa rata- ja maantieliikennettä sekä kevyttä liikennettä.

Hanke lukuina:

  • 400-metrinen rautatie- ja maantiesilta
  • Silta suljettiin liikenteeltä remontoinnin ajan 8 kuukaudeksi
  • Kookasta lankkua meni 12 000 metriä
  • Pyörätien tuli korjauksen jälkeen kestää yli 6 000 kilon kuorma

Asiakkaat: Väylävirasto ja Rovaniemen kaupunki

Urakka-aika: 2017-2018