Maisemasuunnittelu: Kastellinkentän kaupunginosan leikkipuisto, Ranta-Kastelli sekä Kummelinpuiston korttelileikkipaikka, Taskila, Oulu

Maisemasuunnittelu: Kastellinkentän kaupunginosan leikkipuisto, Ranta-Kastelli sekä Kummelinpuiston korttelileikkipaikka, Taskila, Oulu

Maisemasuunnittelu: Kastellinkentän kaupunginosan leikkipuisto, Ranta-Kastelli sekä Kummelinpuiston korttelileikkipaikka, Taskila, Oulu

Kastellinkentän suunnittelun teemana on ollut alueen historia ja mielikuvitusta innoittava keskiaikainen linna. Leikkipuistossa on eri-ikäisille lapsille monipuolinen ja liikunnallisiin leikkeihin houkutteleva välineistö. Talvileikkeihin alueelle on muotoiltu kaksi mäenlaskukourua. Alueen puustoa ja valaistusta on uudistettu.

Kummelinpuiston suunnittelun ideana on ollut meri-teema, koska puistoa ympäröivillä alueilla on käytetty paljon mereen ja merenkulkuun liittyvää nimistöä. Alueella on leikkivälineitä sekä pienille että isoille lapsille. Leikkipaikan keskikohdan kukkula kuvaa saarta. Sen rinteeseen on rakennettu kiinteä merimerkki ”kummeli” suurista luonnonkivistä, jotka on maalattu eri väreillä. Alueen talviaikainen käyttö on huomioitu rakentamalla rinteeseen mäenlaskukouru. Kesällä maamäen kivituhkapolkua pitkin voi tehdä tutkimusretkiä tai pyöräillä.

Asiakas: Oulun kaupunki

Urakka-aika: suunnittelu 2013, kohteiden toteutus 2014