Maisemasuunnittelu: Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun tarveselvitys ja aluesuunnitelma

Maisemasuunnittelu: Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun tarveselvitys ja aluesuunnitelma

Maisemasuunnittelu: Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun tarveselvitys ja aluesuunnitelma

Laadimme alueen asukkaiden kanssa vuorovaikutteisesti aluesuunnitelman Pohjois-Helsinkiin Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 410 ha ja siihen kuuluivat Jakomäen pääosin 1960-luvulla rakennettu lähiö, Alppikylän 2000-luvulla rakentunut tiivis asuinalue sekä Tattarisuon ja Tattariharjun pienteollisuusalue. Työn lähtökohtana oli vuonna 2014 samalle alueelle laatimamme tarveselvitys, jossa kartoitimme paikkatietopohjaisesti suunnittelualueen katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytilan, tunnistimme kehitystarpeet ja laadimme toteutuksen kustannusarviot.

Aluesuunnitelmassa laadimme parannettaviksi valittujen kohteiden hankeohjelmat kustannusarvioineen sekä priorisoimme kohteet kiireellisyysjärjestykseen. Työhön sisältyi myös lumilogistinen tarkastelu. Esiin nousseita jatkosuunnittelukohteita suunnitellaan ja toteutetaan Helsingin kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Asiakas: Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR)

Toteutusaika: 2014–2015