Maanteiden hoitourakat (MHU)

Maanteiden hoitourakat (MHU)

Maanteiden hoitourakat (MHU)

Destialla on 1.10.2020 alkaen 42 ELY-keskusten urakkaa, joista 18 on uudenmallisia viisivuotisia maanteiden hoitourakoita. Asiakkaina maanteiden hoitourakoissa ovat ELY-keskukset.

Uudenlainen maanteiden hoitourakka on tavoitehintainen urakka, jossa hankintakustannukset elävät tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Tavoitebudjetin tarkoituksena on jakaa urakassa ilmeneviä riskejä asiakkaan ja urakoitsijan kesken. Urakassa käytetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja tienkäyttäjille on avoimet WhatsApp-ryhmät tiedonjakoa varten. Urakkamallissa on käytössä myös laatulupaukset, joilla voidaan varmistaa urakan jokapäiväinen laadukas toiminta ja tavoitteiden toteutuminen.

Maanteiden hoitourakoiden tavoitteena on varmistaa turvallinen jokapäiväinen liikkuminen. Destia vastaa talvikunnossapidon lisäksi sorateiden pinnan hoidosta, viher- ja puhtaanapitotöistä ja päällysteiden paikkauksista. Lisäksi urakkaan kuuluu erilaisten varusteiden ja laitteiden, kuten liikennemerkkien, kaiteiden ja rumpujen, kunnossapitoa.