Luostarinkylä, Rauma

Luostarinkylä, Rauma

Luostarinkylä, Rauma

Destia suunnitteli ja toteutti Rauman Luostarinkylään eritasoliittymän, jossa inframallintaminen on viety pisimmälle Suomessa. Luostarinkylään valmistunut eritasoliittymä palvelee erityisesti Lakarin teollisuus- ja logistiikka-aluetta sekä Rauman kaupungin sisäistä liikennettä yhdistämällä Pohjoiskehän ja Koillisväylän sekä kulkuyhteyttä valtateiden 8 ja 12 välillä.

Luostarinkylän hankkeessa suunniteltiin kaikki tekniikkalajit mallipohjaisesti. Asiakas pystyi seuraamaan suunnittelun etenemistä reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi koko hankkeen ajan. Kaikissa maata muokkaavissa työkoneissa oli työkoneautomaatiojärjestelmä, joka mahdollisti työkoneautomaation kokonaisvaltaisen hyödyntämisen sekä mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn.

Hankkeesta laadittiin lopuksi yhteistyössä Liikenneviraston kanssa digitaalinen luovutusaineisto, jossa kaikki tiedot suunnittelusta toteutukseen luovutettiin asiakkaalle digitaalisessa muodossa. Digitaalinen luovutusaineisto on apuna laadunvarmistuksessa sekä kunnossapidossa.

– Tietomallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen tehostaa työtä ja minimoi virheiden mahdollisuuden. Toisin kuin muut urakoitsijat, Destia voi hoitaa myös lopullisen rakennussuunnittelun, kertoo tilaajana toimineen Liikenneviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.

Projekti palkittiin kunniamaininnalla PRY Projektiyhdistys ry:n järjestämässä Vuoden projekti -kilpailussa.

Asiakas: Liikennevirasto ja Rauman kaupunki

Aika: Toukokuu 2015 – Marraskuu 2016

Lue lisää Luostarinkylän hankkeesta: 

Yhteistyötä ja digitalisaation hyödyntämistä 

Kunniamaininta Vuoden projekti -kilpailussa

Katso video Luostarinkylän hankkeen toteutuksesta