Liikenneturvallisuus: Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma sekä liikenneturvallisuustoimijatyö

Liikenneturvallisuus: Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma sekä liikenneturvallisuustoimijatyö

Liikenneturvallisuus: Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma sekä liikenneturvallisuustoimijatyö

Laadimme seudullisen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudulle. Suunnitelmassa olemme esittäneet toimenpiteet liikenneympäristön parantamiseksi, keinot kulkutavan valintaan vaikuttamiseksi sekä toimintasuunnitelman liikenneturvallisuustyölle seudun kunnissa. Kestävän liikkumisen edistäminen nostettiin suunnitelmassa muiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden rinnalle keskeiseksi keinoksi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämistä jatketaan yhdessä kuntien kanssa liikenneturvallisuustoimijatyössä, jossa tavoitteena on monipuolistaa ja aktivoida kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä sekä edistää kestävää liikkumista. Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen halutaan saada osaksi kuntien kaikkien hallintokuntien jokapäiväistä työtä mahdollistamalla yhteistyö ja lisäämällä kuntien henkilöstön tietämystä liikenneturvallisuudesta ja kestävästä liikkumisesta.

Asiakas: Uudenmaan ELY-keskus ja seudun kunnat

Toteutusaika:
Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 2013–2014
Liikenneturvallisuustoimija seudullisessa liikenneturvallisuusryhmässä ja Riihimäen kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä 2014–2015