Liikennesuunnittelu: Oulun asemakeskuksen toiminnallinen konsepti yhteissuunnitteluhankkeena

Liikennesuunnittelu: Oulun asemakeskuksen toiminnallinen konsepti yhteissuunnitteluhankkeena

Liikennesuunnittelu: Oulun asemakeskuksen toiminnallinen konsepti yhteissuunnitteluhankkeena

Toimimme Oulun asemakeskuksen alueen yhteissuunnittelun koordinoijina. Yhteissuunnittelun tavoitteena on alueen kehittäminen niin, että asemakeskuksesta lähialueineen muodostuisi tulevaisuudessa valtakunnallinen ja moderni henkilöliikenteen asemapalveluiden alue osana laajenevaa ydinkeskustaa. Yhteissuunnitteluun osallistuvat Oulun kaupunki ja Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oy sekä muita alueen toimijoita.

Hankkeessa selvitimme henkilöratapihan kehittämisen reunaehdot ja jatkosuunnittelun tarpeet. Muodostimme asemakeskusalueen toiminnallisen konseptin, joka tulee olemaan lähtökohtana alueen arkkitehtuurikilpailulle, jatkosuunnittelulle ja kaavoitukselle. Nykyinen ratapiha-alue todettiin toiminnallisesti riittäväksi, kun jatkossa kehitetään ratapihan toimintoja yhdessä tavararatapihapalvelujen kanssa.

Yhteissuunnittelun ja liikkumisen ohjauksen hankkeena olemme kehittäneet asemakeskusalueelle toimintamallia, jolla varmistetaan laadukkaan pyöräpysäköinnin suunnittelu- ja päätöksentekokäytännöt.

Asiakas: Oulun kaupunki, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oy

Toteutusaika: 2014 -