Lentoasemien kunnonhallintaa varmistamassa

Lentoasemien kunnonhallintaa varmistamassa

Lentoasemien kunnonhallintaa varmistamassa

Destia tekee Finavialle lentoasemien kunnonhallintaa, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea automaattimittausten avulla kerätä objektiivista tietoa lentoasemien päällysteiden kunnosta. Yhteistyö Finavian kanssa alkoi pilottimittauksilla ja toimintamallin kehittämisellä vuonna 2016 ja jatkui vuonna 2017 useiden lentoasemien mittaamisella. Vuoden 2018 loppuun mennessä Destia on mitannut yhteensä kahdenkymmenen lentoaseman kiitotiet ja Helsinki-Vantaalla myös rullaustiet. Mittaukset suoritetaan kahdella ajoneuvolla, joista toinen (PTM) mittaa päällysteen geometrian ja toinen (APVM) halkeamat. Mittausten perusteella kullekin lentoasemalle lasketaan päällysteiden kokonaiskuntoindeksi, joka määräytyy mm. irtokiviriskin, epätasaisuuden ja halkeamien perusteella. Mittausten perusteella voidaan seurata päällysteiden kunnon kehittymistä ja tehdä ennusteet tuleville vuosille. Niiden avulla päällystystoimenpiteet voidaan ajoittaa tarkasti ja kustannustehokkaasti, mikä edesauttaa lentoliikenteen jatkuvuuden turvaamisessa.


Automaattimittausten lisäksi Destia on yhteistyössä Finavian kanssa kehittänyt inventointityökalua, jonka avulla voidaan yksityiskohtaisesti tallentaa päällysteeltä visuaalisesti havaitut vauriot. Vauriot luokitellaan tyypeittäin, niiden vakavuusaste arvioidaan ja tallennetaan lisäksi vaurion laajuus yhdessä GPS:ltä saatavan sijaintitiedon kanssa. Inventointia voidaan täydentää valokuvilla tai videolla ko. kohteesta. Työkalun avulla voidaan digitalisoida vaurioinventointien suorittaminen ja hyödyntää niitä edelleen liikennealueiden kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa.

Asiakas: Finavia Oyj

Urakka-aika: 2016-2018

Kuva: Finavia Oyj

Ota yhteyttä: 
Destia Oy, projektipäällikkö Petteri Haapanen, p. 040 714 3948