Lahden keskustan hoidonjohtourakka

Lahden keskustan hoidonjohtourakka

Lahden keskustan hoidonjohtourakka

Lahden keskustan hoidonjohtourakka alkoi vuonna 2020 ja sen asiakkaana on Lahden kaupunki. Viisivuotisen hoidonjohtourakan kohteena on Lahden kaupungin keskustan alueen katu- ja puistoalueiden ympärivuotinen hoito ja kunnossapito. Urakka toteutetaan asiakkaan kanssa yhteistoiminnallisena urakkana.

Urakka painottuu kahteen alueeseen: katu- ja vihertöihin. Talvella Destia tekee alueella lumenpoistoa, liukkaudentorjuntaa, polanteiden tasauksia, lumenajoa, hiekanpoistoa sekä jääkenttien hoitoa. Kesällä toteutetaan viher- ja kiveysalueiden kunnossapitoa. Ympäri vuoden urakkaan sisältyy keskusta-alueen puhtaanapito, liputukset, kalusteet ja varusteet sekä liikennemerkkien ja opasteiden hoito.

Urakan tavoitteena on viihtyisä ja monimuotoinen elinympäristö, asukastyytyväisyys sekä toimiva, terveellinen ja siisti kaupunki.

Urakka lukuina:

  • Hoidettavia teitä ja kevyenliikenteenväyliä 148 ha
  • Alueelta poisajettavaa lunta 180 000 m3
  • Formiaattia (ei suolaa) 400 t
  • Hoidettavia puisto- ja katuviheralueita 92 ha
  • Kausikasveja 83 000 kpl

Asiakas: Lahden kaupunki

Urakka-aika: 2020–2025