Kunnossapitoalueet: Radan ja turvalaitteiden kunnossapito

Kunnossapitoalueet: Radan ja turvalaitteiden kunnossapito

Kunnossapitoalueet: Radan ja turvalaitteiden kunnossapito

Radan kunnossapitourakoihin sisältyy radan päällysrakenteiden, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden, alus- ja pohjarakenteiden, rautatiealueiden, liikennepaikkojen, ulkoalueiden sekä ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapitoa. Lisäksi osaan alueista sisältyy kunnossapidon työmaa-aikaiset mittaustyöt sekä vuosittaiset laadunvalvontamittaukset (mm. vaihteet, UA-mittaukset). Kunnossapitoalueisiin sisältyy laskumäkiä, kaksoisraidetta ja ratapihaliikenteenohjausta. 

Destian kunnossapitämät alueet vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Kunnossapitoalue 3, Riihimäki-Kokkola 01/2019–12/2023
  • Kunnossapitoalue 5, Haapamäen tähti 04/2012–01/2021, 4/2022–3/2027
  • Kunnossapitoalue 6, Savon rata 11/2016–10/2023
  • Kunnossapitoalue 8, Ylä-Savo 11/2015–10/2022
  • Kunnossapitoalue 12, (Oulu)-Lappi 05/2015–10/2021
  • Kunnossapitoalue 11, Kainuu-(Oulu) 11/2015–10/2022

Aikaisemmin päättyneitä kunnossapitoalueita ovat kunnossapitoalue 4 (Rauma-Pieksämäki) sekä kunnossapitoalue 9 (Pohjanmaanrata)

Urakat lukuina:
• Rataa yhteensä n. 3 585 rd-km
• Vaihteita yhteensä 2 200 kpl
• Tasoristeyksiä yhteensä 1 926 kpl
• Siltoja yhteensä 173 kpl
• Rumpuja yhteensä 1281 kpl

Asiakas: Väylävirasto